Barbara Geraci

Geboren in 1982 in België. Woont en werkt in Brussel.

De installatie POUR REMONTER À LA SURFACE van Barbara Geraci gaat over het verdwijnen van de gebaren van de arbeiders, en dus van de woordenschat die eigen is aan hun kennis. Het roept zowel de vervallen kennis en de restjes materiaal als de complexificatie en mechanisatie op van deze beroepen die, in naam van de veiligheid en orde, steeds meer controles en hiërarchisering genereren.

Er zijn nog veel sporen van dit verleden, zoals de schriften van haar Italiaanse grootvader* die in België kwam werken en die zich naast de Franse taal ook de specifieke termen en regels van het beroep van mijnopzichter eigen moest zien te maken. Het is bijna alsof hij twee nieuwe talen tegelijk moest leren. De schriften werden nagekeken, doorgestreept en gecorrigeerd. De mijnopzichter moest zowel de toestand van de mijn als het werk van de mijnwerkers controleren om ongelukken te voorkomen. De schriften staan vol met dergelijke instructies. De kunstenares verruimde haar onderzoek naar de staalarbeiders, die de kwaliteit van de brammen – lange plakken metaal van 12 m bij ongeveer 1,30 m, die de staalfabriek zonder gebreken moesten verlaten – met het blote oog en met de hand controleerden, totdat de menselijke controle werd overgenomen door machines. Maar die zijn niet onfeilbaar en maken ook fouten… Er moeten nieuwe vormen van controle worden bedacht.

* Opmerking van de kunstenares: de zinnen en woorden die in dit werk worden gebruikt, komen uit schriften van mijn nonno (Italiaans voor ‘grootvader’), die mijnwerker was in Goutroux. Er werd geen enkel woord toegevoegd. Sommige werden verplaatst, andere geschrapt.

Abc / Abc / Abc: zin, tekst of woordenlijst uit de schriften, zonder enige wijziging.

ABC: woorden die werden behouden en/of herschikt

_____ : onleesbaar woord in het schrift

 

Website

Tekst: Lucile Bertrand

Expositions