Joke Hansen

Het werk van Joke Hansen ziet er met zijn formeel, bijna kinderlijk naïef spel licht, onconventioneel en zelfs grappig uit. En toch plaatst haar werk grote vraagtekens bij het ‘hoe’ en ‘wat’ van de schilderkunst.

In haar werk is Hansen voortdurend op zoek en in beweging, de volgende stap al verkennend, in een poging een antwoord te vinden op de picturale vragen die onophoudelijk bij haar opkomen.

Zo vraagt ze zich af of het klassieke, rechthoekige doek als ondergrond niet kan worden vervangen door een houten ondergrond met diverse vormen.

Door de aandacht meer te vestigen op het tentoongestelde object zelf dan op wat wordt afgebeeld, stuurt de kunstenares de kijker in de richting van een ander interpretatieniveau.

De kunstenares legt uit dat het loskomen van de klassieke, rechthoekige vorm ook haar manier van werken verandert, omdat de verf anders reageert op de vorm van de ondergrond en haar penseelstreken op een andere manier worden aangebracht.
Elementen die de kunstenares in een gevoel op de grens tussen comfort en ongemak plaatsen en voor gecontroleerde wendingen in haar creatieve proces zorgen.

Naast de vorm van haar werken speelt ze ook met verf door er verrassende kleuren, vormen en texturen aan te geven. Voor de kunstenares wordt het combineren een doel op zich.

Expositions